Trees For Farmers Werkgroep België

De dagelijkse werking van Trees For Farmers wordt georganiseerd en opgevolgd door het Ethiopische TFF team geleid door Sarah Tewoldeberhan. Om hen vanuit België te ondersteunen werd de “werkgroep Trees For Farmers” opgericht. Deze werkgroep bestaat uit mensen die vanuit onder meer de vzw Ere mela mela mee willen werken aan de uitbouw van Trees For Farmers. Verschillende leden hebben een band met Ethiopië en met het herbebossingsproject, waardoor het beleid zeer gericht kan worden uitgestippeld in directe samenspraak met het lokale TFF team. Zo werken we samen een strategie van beplantingen uit, waarbij onder meer het evenwicht tussen nieuwe aanplant en het verzorgen van bestaande beplantingen van exclosures nader wordt bekeken. Ook zoekt de werkgroep actief naar financiering en faciliteert ze de samenwerking met Belgische NGO’s. De werkgroep komt enkele keren per jaar samen.

Bert Reubens:

“Sinds 2010 ben ik de coördinator van de Belgische werkgroep voor Trees For Farmers. Voor mij begon het allemaal in 2002. Toen kwam ik voor het eerst naar Ethiopië voor mijn Master thesis en werd verliefd op dit prachtige land. Later kwam ik terug en was tussen 2004 en 2009 actief in Hagere Selam en omstreken voor mijn doctoraatsonderzoek rond landherstel in Noord-Ethiopië. Tijdens deze periode raakte ik betrokken bij het Ma’ar en het Trees For Farmers project. Voor mij zijn sociale en ecologische duurzaamheid op lange termijn, ondersteuning van de lokale gemeenschap, herstel met efficiënt gebruik van hulpbronnen en de focus op hoogwaardige inheemse bomen de belangrijkste uitdagingen van dit project.”

Haben Blondeel:

“Als bio-ingenieur in de bos- en natuurbeheer heb ik een grote interesse ontwikkeld voor herbebossing en de restoratie van bosecosystemen. Door mij aan te sluiten bij Trees For Farmers hoop ik te kunnen bijdragen aan de bosontwikkeling van de regio waar mijn eigen wortels liggen.”

Luc De Meester:

“Als professor in de ecologie en evolutiebiologie aan de KU Leuven, was ik betrokken in een VLIR gesponsord onderzoeksproject in samenwerking met de universiteit van Mekelle (2003-2013), waar ik betrokken was in onderzoek rond aquatische ecologie. Ik was heel enthousiast over de boomkwekerij van de universiteit in Mekelle en over het onderzoek dat gedaan werd rond het kweken van inheemse bomen onder de leiding van prof. Bart Muys (KU Leuven), prof. Kindeya Gebrehiwot (oud-rector van de universiteit van Mekelle) en dr. Sarah Tewolde-Berhan. Het idee om dit onderzoek te vertalen in een echte bijdrage tot inheems bosherstel in het sterk ontboste landschap van Tigray leidde tot de opstart van Trees For Farmers. In de beginfase werd dit project ook sterk gedragen door het enthousiasme en professionalisme van Aklilu Negussie Mekuria en dr. Raf Aerts.”

Wouter Maes

“In 2003 deed ik mijn thesis voor de master bio-ingenieur over verjonging van Afrikaanse olijfbomen in het gebied rond Mekelle. Mijn verblijf van drie maanden in het gebied had een diepe impact op mij, want ik werd geconfronteerd met de vele problemen bij herbebossing maar ook met het grote sociale en ecologische potentieel van landherstel voor dit gedegradeerde gebied. Trees For Farmers is mijn eigen kleine manier om hiertoe te blijven bijdragen. Wat ik bij dit project het meest apprecieer is dat het vertrekt vanuit wetenschappelijke inzichten om echt een verschil te maken voor de lokale gemeenschappen, hierbij voortdurend een evenwicht zoekend tussen sociale en ecologische voordelen.”

Nieuwe leden

Sinds 2020 zijn Bart Muys (terug van weggeweest) en Lisa Couck actief in de werkgroep van TFF Belgïe.