Partners

Omdat je samen meer kan bereiken dan alleen, werkt het Trees For Farmers project samen met verschillende andere enthousiaste partners:

 • VLIR-UOS in de voorbije jaren reeds verschillende keren een bedrag geschonken aan Trees For Farmers om de CO2-uitstoot van haar vliegreizen te compenseren via bebossing. Voor de periode 2016-2017 gebeurde dit op competitieve basis. Het budget wordt ingezet voor volgende deelactiviteiten:
  • Opkweek, aanplant en nazorg van inheemse bomen in exclosures
  • Bomen aanplanten op de campus van de universiteit van Mekelle, in de vorm van een internationaal erkende experimentele opzet rond koolstofopslag in relatie tot de diversiteit van bosaanplant
  • Uitwerking van een protocol voor carbon monitoring
  • De bouw van een aantal biogasinstallaties (waarvan één op de campus van Mekelle University) en de promotie en verspreiding van houtbesparende kookstoofjes in de dorpen waar het project actief is
 • De gemeente Knokke-Heist is een trouwe partner die onze werking al jaren steunt. In 2019 werd dit engagement hernieuwd met een bedrag van 2986 euro.
 • Voor de uitvoering van dit project kan Trees For Farmers rekenen op actieve ondersteuning door de KULeuven en KLIMOS. KLIMOS is een interdisciplinair en interuniversitair onderzoeksplatform dat focust op duurzame energie en duurzaam management van natuurlijke hulpbronnen. Het platform draagt financieel bij en biedt technische ondersteuning voor dit thema. Via KLIMOS draagt het National Biogas Program Ethiopia (NBPE) logistiek en financieel bij aan de bouw van de biogasinstallaties.
 • Sinds het begin van Trees For Farmers hebben we kunnen rekenen op BOS+ (toen nog Vereniging voor Bos in Vlaanderen) voor financiële ondersteuning. BOS+ is een Vlaamse organisatie die zich specifiek inzet voor bosbehoud, beter bos en meer bos in Vlaanderen en de wereld. Onze samenwerking met BOS+ , met steun van de Directie-generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire hulp (DGD), werd recent vastgelegd voor een periode van vijf jaar. WeForest en Ethiotrees zijn partners die dit programma mee hebben uitwerkt.
 • WeForest is een internationale organisatie die bedrijven en burgers engageert om klimaatverandering tegen te gaan door het herstellen van gedegradeerde landschappen en bosgebieden. In partnerschap met Trees For Farmers en de lokale gemeenschappen worden in noordelijk Ethiopië bomen aangeplant in de exclosure Seret, en worden schema’s uitgewerkt om de levensomstandigheden van de lokale gemeenschappen te verbeteren. Ook bekijkt WeForest de mogelijkheid om bosherstel in Desa’a forest te verwezenlijken.
 • Ethiotrees is een organisatie die in de regio Tigray actief is in het herstellen van bossen door middel van exclosurebeheer. Ethiotrees is voornamelijk gericht op de voorzienende ecosysteemdiensten van bossen te herstellen met als doel lokale economie te ondersteunen. Dit kan door in te zetten op boomsoorten die veevoeder leveren, of zelfs hoogstaande producten zoals etherische olie.