Contact

Vragen of opmerkingen? Gelieve een mailtje te sturen naar haben.blondeel@gmail.com .

Een financiële bijdrage voor ons project storten kan op het rekeningnummer van Ere Mela Mela: BE89 0682 4452 3485 met vermelding ‘Trees For Farmers’. Bedankt!