Trees For Farmers

Welkom bij Trees for farmers, een organisatie voor herbebossing in Tigray, Noord-Ethiopië.

Bijzondere situatie conflict Noord-Ethiopië 2020-2021
Sinds november 2020 is een intern conflict geëscaleerd tot een heuse burgeroorlog, hetgeen in de Noordelijke provincie Tigray tot een enorme humanitaire crisis heeft geleid. De situatie is dramatisch voor de lokale bevolking. Aanhoudende berichten over etnisch gericht geweld, moorden grootschalige plunderingen, seksueel geweld, gedwongen terugkeer van vluchtelingen en mogelijke andere oorlogsmisdaden zijn aan het licht gekomen. Ook wordt men nu geconfronteerd met een steeds verder toenemend risico op hongersnood, onder meer wegens onvoldoende toegang tot zaaigoed en vernietiging van de velden. Stilaan is contact gelukkig terug mogelijk en op vele plaatsen pikt men de gangbare activiteiten terug op. Zo hadden wij recent ook contact met de TFF coördinatoren ter plekke. In overleg met hen en met andere organisaties in dezelfde regio, hebben we besloten om de handen in elkaar te slaan. De gemeenschappen waar we normaal vooral inzetten op bebossing zullen we dit jaar ook ondersteunen via de distributie van zaaigoed van landbouwgewassen voor het komende groeiseizoen. Daarvoor kunnen we beroep doen op onze bestaande logistiek ter plekke. Zo hopen we ook bij te dragen aan de lokale voedselzekerheid in deze acute en precaire oorlogssituatie.